Impressum & Polityka prywatności

Impressum

CSP Customer Services Polska Sp. z o.o.
Plac Brama Portowa 1
70-225 Szczecin
Telefon: 0048 91 852 59 76

E-Mail: info@csp.com.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową:
Patrycja Świtała-Owieśniak
Zarząd:
Tomasz Pawłowski
Jörg Brinkmann

Urząd Rejestracyjny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
KRS 0000254252
NIP 8522477030

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.
Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Ochrona danych

CSP Customer Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Plac Brama Portowa 1, kod pocztowy 70-225, Szczecin (dalej „CSP”, „My” lub „Nas/Nam/Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić oraz szanować Twoją prywatność.

Polityka Prywatności (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

§ Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza, będziemy też mogli zasugerować treść, która jest użyteczna dla Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.
§ Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, lub „Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji. 
§ Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Cookies.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:
§ aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami
§ aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz
§ aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która najbardziej Ciebie dotyczy
§ aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie oraz Twojego urządzenia
§ aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy. Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:
§ niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności
§ niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej oraz regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień organom administracji publicznej, organom nadzoru lub organom ścigania
§ niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej
§ we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty.  W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłacznie na zautomatyzownaym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Udostępniaine danych osobom trzecim

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach oraz następującym kategoriom podmiotów:
§ aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy.
§ Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Nasi dostawcy mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z zawartych z nimi umów;
§ Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco). Listę spółek Grupy Adecco można znaleźć tutaj https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/;
§ Organom administracji publicznej, organom nadzoru lub ścigania.

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i profili naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.
Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim ogólnym korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą oraz bardziej spersonalizowaną treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na Stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek.
Jeżeli korzystasz z komputera z innymi osobami, to zalecamy, abyś nie wybierał opcji „Zapamiętaj moje ustawienia” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami:
§ Dostawcy, wykonawcy: jeżeli korzystamy z usług dostawcy czy wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury w celu zapewnienia należytej ochrony Twoich danych osobowych;
§ Pozostałe spółki w ramach Grupy Adecco: zawarliśmy porozumienie w Grupie Adecco celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznego oraz zgodnego z postanowieniami niniejszej Polityki przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Polskę?

Twoje dane mogą być przekazywane oraz przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danym, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, skorygować lub usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:
§ Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
§ Prawo do korekty Twoich danych osobowych. Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o ich aktualizację lub korektę.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: info@csp.com.pl

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo cofanięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą ulegać zmianie. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej.

Kontakt

Pytania, uwagi oraz prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować do CSP Customer Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin, adres mailowy: info@cs-polska.com.